طراحی سایت harfeakhar.co

حرف آخر یکی از بزرگترین موسسه های کنکوری در ایران و یکه تاز در متفاوت بودن آموزش با مدیریت عبدالرضا منتظری است.

سبک راحت و الگویی و انیمیشن بودن این موسسه باعث شده تمامی دانش آموزانی که با برنامه حرف آخر پیش می روند در مدرسه و کنکور جزو دانش آموزان برتر و رتبه های برتر باشند.

یکی از دلیل هایی که هرساله رتبه های زیادی در مجموعه حرف آخر به کشور معرفی می شود مشاوران خوب این موسسه است زیرا از هر نظر مشاوره ای و آموزشی در سطح اول قرار دارند و ارتباط مشاوره ای با بازدهی بالا را با دانش آموزان به نمایش می گذارند.

لینک پروژه